nha khoa kim

KIM GROUP

Cam kết mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc TÔN TRỌNG và CÔNG BẰNG. Một SÂN CHƠI lớn để thi thố tài năng.

STT Vị trí đang tuyển Mức Lương Số lượng tuyển Nơi làm việc
1 Giám Đốc Nhân Sự Cạnh Tranh 1 TP. Hồ Chí Minh
2 Trưởng nhóm C&B Cạnh Tranh 1 TP. Hồ Chí Minh
3 Phó phòng Hành chính Cạnh Tranh 1 TP. Hồ Chí Minh
4 Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp Cạnh Tranh 1 Bình Dương
5 Điều dưỡng Nhi khoa Cạnh Tranh 2 TP. Hồ Chí Minh
6 Lễ tân hành chính Cạnh Tranh 1 TP. Hồ Chí Minh
7 Trưởng Bộ Phận Lễ Tân Cạnh Tranh 5 TP. Hồ Chí Minh
8 Kỹ Thuật Viên Vật Lý Trị Liệu Cạnh tranh 25 TP. Hồ Chí Minh
9 Dược Sĩ Thỏa thuận 7 TP. Hồ Chí Minh
10 Lễ Tân Phòng Khám Cạnh Tranh 10 TP. Hồ Chí Minh
11 Kỹ Thuật Viên Trưởng - Vật Lý Trị Liệu Thỏa thuận 5 TP. Hồ Chí Minh
12 Kế toán thanh toán Cạnh Tranh 3 TP. Hồ Chí Minh
13 Trưởng Phòng Bảo Hiểm Cạnh Tranh 2 TP. Hồ Chí Minh
14 Bác sĩ Sản Nhi Cạnh Tranh 6 TP. Hồ Chí Minh
15 Nữ Hộ Sinh Cạnh Tranh 6 TP. Hồ Chí Minh
16 Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm Cạnh Tranh 11 TP. Hồ Chí Minh
17 Bác Sĩ Phục Hồi Chức Năng/ Y Học Cổ Truyền Cạnh Tranh 10 TP. Hồ Chí Minh
18 Kế toán kho Cạnh tranh 2 TP. Hồ Chí Minh
19 Chuyên viên Nhân sự tổng hợp Cạnh Tranh 2 TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
20 Điều Dưỡng Đa Khoa Cạnh Tranh 20 TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang