nha khoa kim

KIM GROUP

Cam kết mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc TÔN TRỌNG và CÔNG BẰNG. Một SÂN CHƠI lớn để thi thố tài năng.

STT Vị trí đang tuyển Mức Lương Số lượng tuyển Nơi làm việc
1 Trưởng nhóm Kiến trúc sư/Kiến trúc sư chủ trì Cạnh tranh 1 TP. Hồ Chí Minh
2 Design Teamleader Cạnh tranh 1 TP. Hồ Chí Minh
3 Kiến trúc sư Cạnh tranh 2 TP. Hồ Chí Minh
4 Kế Toán Trưởng Cạnh Tranh 1 TP. Hồ Chí Minh
5 Beauty Consultant Cạnh Tranh 2 TP. Hồ Chí Minh
6 Nhân Viên Lễ Tân Cạnh Tranh 8 TP. Hồ Chí Minh
7 Legal Counsel Cạnh tranh 2 TP. Hồ Chí Minh
8 Giám Đốc Nhân Sự Cạnh Tranh 1 TP. Hồ Chí Minh
9 Điều dưỡng Nhi khoa Cạnh Tranh 2 TP. Hồ Chí Minh
10 Lễ tân hành chính Cạnh Tranh 1 TP. Hồ Chí Minh
11 Trưởng Bộ Phận Lễ Tân Cạnh Tranh 5 TP. Hồ Chí Minh
12 Kỹ Thuật Viên Vật Lý Trị Liệu Cạnh tranh 20 TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương
13 Lễ Tân Phòng Khám Cạnh Tranh 14 TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương
14 Kỹ Thuật Viên Trưởng - Vật Lý Trị Liệu Thỏa thuận 11 TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương
15 Kế toán thanh toán Cạnh Tranh 3 TP. Hồ Chí Minh
16 Trưởng Phòng Bảo Hiểm Cạnh Tranh 2 TP. Hồ Chí Minh
17 Bác sĩ Sản Nhi Cạnh Tranh 6 TP. Hồ Chí Minh
18 Nữ Hộ Sinh Cạnh Tranh 6 TP. Hồ Chí Minh
19 Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm Cạnh Tranh 11 TP. Hồ Chí Minh
20 Bác Sĩ Phục Hồi Chức Năng/ Y Học Cổ Truyền Cạnh Tranh 17 TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương