nha khoa kim

KIM GROUP

Cam kết mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc TÔN TRỌNG và CÔNG BẰNG. Một SÂN CHƠI lớn để thi thố tài năng.

STT Vị trí đang tuyển Mức Lương Số lượng tuyển Nơi làm việc
1 Chuyên Viên Hành Chính Cạnh Tranh 2 TP. Hồ Chí Minh
2 Assistant Brand Manager Cạnh Tranh 3 TP. Hồ Chí Minh
3 Chuyên Viên Trade Marketing – Phụ Trách POSM Cạnh tranh 1 TP. Hồ Chí Minh
4 Chuyên viên Nhân sự tổng hợp Cạnh Tranh 2 TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
5 Chuyên viên Kiểm soát nội bộ Cạnh Tranh 3 TP. Hồ Chí Minh
6 Điều Dưỡng Đa Khoa Cạnh Tranh 20 TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang
7 Business Analyst Cạnh Tranh 5 TP. Hồ Chí Minh
8 PHP Developer Cạnh Tranh 5 TP. Hồ Chí Minh
9 Nhân viên tổ chức đào tạo (Giáo vụ) Cạnh Tranh 1 TP. Hồ Chí Minh
10 Chuyên viên Đào tạo Cạnh tranh 2 TP. Hồ Chí Minh
11 Bác Sĩ Chuyên Khoa Thỏa thuận 10 TP. Hồ Chí Minh
12 Bác Sĩ Răng Hàm Mặt Hợp Tác 54 tháng Thỏa thuận 10 TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bến Tre
13 Phụ Tá Nha Khoa Thỏa thuận 55 TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, TP. Hà Nội
14 Bác sĩ Nha Khoa (Răng Hàm Mặt) Thỏa thuận 22 TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, TP. Hà Nội
15 Nhân Viên Kinh Doanh Thỏa thuận 2 TP. Hồ Chí Minh
16 Chuyên Viên Phát Triển Dự Án Thỏa thuận 3 TP. Hồ Chí Minh
17 Trưởng Nhóm Nội Dung Và Thương Hiệu Thỏa thuận 2 TP. Hồ Chí Minh
18 Brand Manager Thỏa thuận 3 TP. Hồ Chí Minh
19 Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Thỏa thuận 2 TP. Hồ Chí Minh
20 Nhân Viên Bảo Trì Máy Móc Thỏa thuận 2 TP. Hồ Chí Minh