Kế Toán Trưởng

Vị trí: Kế Toán
Số lượng tuyển: 1
Thu nhập: Lương cạnh tranh
Loại hình: Toàn thời gian

Mô tả công việc:

 • Tổ chức, quản lý hoạt động của Phòng Kế toán.
 • Thiết lập, duy trì và cải tiến sự hợp lệ, hợp lý và hiệu quả của hệ thống kế toán và các nghiệp vụ kế toán Công ty theo các quy định của pháp luật hiện hành và chính sách Công ty.
 • Cung cấp thông tin kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo luật định.
 • Lập kế hoạch công việc chi tiết của Phòng Kế toán (theo mục tiêu chung của Khối) và triển khai thực hiện kế hoạch.
 • Tổ chức phân công giao việc và mục tiêu công việc cụ thể cho từng vị trí.
 • Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công việc của Phòng và thành tích làm việc của từng nhân viên.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.
 • Tổ chức lập các báo cáo quản trị, báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn, các báo cáo thuế & quyết toán thuế theo đúng quy định; đồng thời đảm bảo chất lượng của các báo cáo này.
 • Xây dựng và cải tiến các quy trình, chính sách, hệ thống kế toán.
 • Tổ chức và giám sát việc lưu trữ sổ sách, tài liệu kế toán theo đúng quy định.
 • Tổng hợp, cung cấp các số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên.
 • Kiểm tra, đối chiếu các phần hành kế toán.
 • Kiểm tra các bút toán định khoản của kế toán viên trước khi Post sổ – đảm bảo sự chính xác, hợp lệ, hợp lý theo quy định.
 • Kiểm tra việc tính toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp – đảm bảo sự chính xác, hợp lệ, hợp lý theo quy định.
 • Kiểm tra và đảm bảo sự chính xác, hợp lệ, hợp lý của các khoản thu, chi.
 • Làm việc với các cơ quan chức năng Nhà nước (kiểm toán, thuế, thanh tra, v.v…).
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh.
 • Theo dõi, hỗ trợ bộ máy kế toán của các Chi nhánh & công ty con.
 • Quyết định các vấn đề về chuyên môn theo thẩm quyền.
 • Ký duyệt các chứng từ và báo cáo kế toán theo thẩm quyền.
 • Ký duyệt hoặc từ chối các khoản thu, chi theo phân cấp thẩm quyền.
 • Thực hiện các thay đổi, cải tiến trong tổ chức bộ máy và hệ thống kế toán.
 • Tuyển dụng, sa thải, đề xuất khen thưởng nhân viên theo quy định.
 • Tham mưu cho Ban TGĐ các vấn đề chuyên môn nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.
 • Kiểm tra, nhắc nhở công việc của các bộ phận có liên quan.
 • Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện & phát triển nhân viên theo chính sách Công ty.
 • Đảm bảo tính trung thực và sự chính xác của số liệu kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
 • Đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của hệ thống kế toán và các nghiệp vụ kế toán.
 • Đảm bảo thu-chi đúng, đủ; không làm thất thoát tiền bạc & tài sản Công ty.
 • Cung cấp kịp thời, chính xác báo cáo tài chính và các thông tin kế toán khác.

Quyền lợi

 • Lương cạnh tranh;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp;
 • Cơ hội học hỏi, nâng cao chuyên môn;
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp;
 • Chính sách phúc lợi đầy đủ, theo Pháp luật Việt Nam.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán;
 • Có chứng chỉ Kế toán Trưởng do cơ quan có thẩm quyền cấp; Ưu tiên các chứng chỉ chuyên ngành: ACCA, CPA, v.v…
 • Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán và các quy định, chính sách về thuế. các nguyên tắc & tiền lệ được áp dụng để giải quyết các vấn đề kế toán, thuế;
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty cùng lĩnh vực hoặc cùng quy mô;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế (hệ thống nha khoa hoặc bệnh viện đa khoa).

Ứng tuyển công việc


Image Description