Partnership Development Executive

NhaKhoaKim - TP.Hồ Chí Minh

Thu nhập: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2020

· Phát triển và quản lý quan hệ với đối tác doanh nghiệp, đối tác chuỗi kinh doanh….

· Xây dựng và cập nhật quy trình phát triển đối tác, lập kế hoạch phát triển đối tác;

· Nghiên cứu và chọn lọc các đối tác có thể giới thiệu khách hàng tiềm năng cho hệ thống phòng khám như: các tòa nhà, khu dân cư, Trung tâm thẩm mỹ, Trung tâm thương mại, chuỗi bán lẻ/dịch vụ….

· Xây dựng các giá trị dịch vụ ưu đãi cộng thêm từ hợp tác đối tác dành cho khách hàng tại hệ thống phòng khám.

· Triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình hợp tác và giới thiệu khách hàng;

· Phân bổ cơ sở dữ liệu khách hàng này cho các Đơn vị kinh doanh để khai thác push sale.

· Hỗ trợ các Đơn vị kinh doanh tiếp cận các khách hàng tiềm năng được giới thiệu;

· Xử lý, tổng hợp báo cáo liên quan đến kết quả kinh doanh thuộc theo phân công của cấp trên;

· Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên.

    Ứng tuyển công việc


    Image Description