Quản Lý Khu Vực (AOM)

Vị trí: Vận Hành
Số lượng tuyển: 2
Thu nhập: Lương cạnh tranh
Loại hình: Toàn thời gian

Mô tả công việc:

 1. Hoạch định:
 • Xác định mục tiêu & lập kế hoạch phát triển các Phòng khám trong khu vực đảm trách;
 • Phân bổ nguồn lực, theo dõi, điều phối & giám sát việc thực thi kế hoạch;
 1. Kinh doanh:
 • Tham gia xây dựng chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận cho các Phòng khám trong khu vực đảm trách;
 • Quản lý chi phí hiệu quả;
 • Chịu trách nhiệm về P&L của các phòng khám trong khu vực đảm trách;
 • Thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, hướng tới các chỉ tiêu đề ra;
 1. Sản phẩm, dịch vụ:
 • Triển khai hiệu quả các dịch vụ, sản phẩm;
 • Tham gia chuẩn hoá, phát triển các gói sản phẩm/dịch vụ;
 1. Tư vấn, bán hàng
 • Giám sát, đánh giá hoạt động tư vấn tại các phòng khám trong khu vực ;
 • Tham gia xây dựng KPIs, scheme thưởng cho đội ngũ;
 1. Hoạt động marketing:
 • Giám sát việc triển khai hoạt động marketing tại các phòng khám;
 • Phối hợp với marketing trong việc thực hiện kế hoạch marketing cho các phòng khám;
 • Tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các sáng kiến marketing;
 1. Chăm sóc khách hàng:
 • Giám sát các hoạt động liên quan đến CSKH;
 • Giám thực hiện kế hoạch mở thẻ hội viên;
 • Phối hợp với CSKH chuẩn hoá hoạt động CSKH;
 • Tăng trải nghiệm & mức độ hài lòng của khách hàng;
 1. Quản lý nhân sự:
 • Quản lý nhân sự tại phòng khám;
 • Phối hợp với HR trong tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;
 • Sắp xếp, phân công công việc phù hợp, tối ưu nguồn lực;
 • Theo dõi, đánh giá, phân loại nhân viên;
 1. Hành chánh:
 • Quản lý các vấn đề liên quan đến hành chánh chính như vệ sinh, văn phòng phẩm, an ninh…;
 1. Cơ sở vật chất:
 • Quản lý & sử dụng hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị;
 1. Quy trình (SOPs):
 • Tham gia đóng góp, đề xuất sáng kiến xây dựng, chuẩn hoá quy trình;
 • Giám sát việc thực hiện & tuân thủ quy trình;
 1. Đối ngoại:
 • Duy trì, phát triển quan hệ với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng;
 • Phối hợp với các bộ phận trong Công ty để xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan;
 1. Báo cáo:
 • Theo dõi, tổng  hợp, báo cáo hoạt động của phòng khám định kỳ & đột xuất

Quyền lợi

 • Lương cạnh tranh;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp;
 • Cơ hội học hỏi, nâng cao chuyên môn;
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp;
 • Chính sách phúc lợi đầy đủ, theo Pháp luật Việt Nam.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học;
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty cùng lĩnh vực hoặc cùng quy mô;
 • Có tư duy của sales, dịch vụ chăm sóc khách hàng;
 • Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế (hệ thống nha khoa hoặc bệnh viện đa khoa).

Ứng tuyển công việc


Image Description